Jesteś tutaj

Retoryka - sztuka skutecznego przekonywania

Data: 
Od 21.05.2015 do 22.05.2015
Miasto: 
Otwock
miejsce: 
Villa Otwock
ul. Wspaniała 47
Godzina rozpoczęcia: 
9.15

W związku z realizacją Projektu: „Doskonalenie technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Rządowe Centrum Legislacji zorganizowało w ramach zadania 4: Szkolenie w zakresie doskonalenia umiejętności interpersonalnych pracowników Centrum,

nt.: „Retoryka - sztuka skutecznego przekonywania”.

Termin szkolenia: 21 - 22 maja 2015 r.

W związku z przestrzeganiem horyzontalnej zasady równości szans kobiet i mężczyzn w Europejskim Funduszu Społecznym wynikającym z postanowień Traktatu Amsterdamskiego oraz rozporządzeń Rady Europejskiej regulujących wdrażanie EFS we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej, na ww. szkolenie zaproszone zostały osoby spełniające wymagania dotyczące wiedzy i doświadczenia legislacyjnego, rekrutacja jest prowadzona była z poszanowaniem zasady równych szans.

mapka: 

Portal Funduszy Europejskich

Skorowidz przepisów prawnych

Rządowy Proces Legislacyjny

Dzienniki urzędowe