Jesteś tutaj

Modele dostępu do informacji o prawie

Data: 
18.05.2015
Miasto: 
Warszawa
miejsce: 
Rządowe Centrum Legislacji
al. J. Ch. Szucha 2/4
Godzina rozpoczęcia: 
9.30

W związku z realizacją Projektu: Doskonalenie technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach zadania 1: Szkolenia specjalistyczne z zakresu dobrych praktyk legislacyjnych, Rządowe Centrum Legislacji zorganizowało szkolenie nt.:

Modele dostępu do informacji o prawie

Szkolenie poprowadzili:
Pani dr inż. Agnieszka Gryszczyńska
Katedra Prawa Informatycznego
Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Pan Marek Głuch
Wicedyrektor Departamentu Dzienników Urzędowych i Systemów Informacyjnych
w Rządowym Centrum Legislacji

Szkolenie kierowane było do kadry kierowniczej departamentów prawnych i legislacyjnych.

Portal Funduszy Europejskich

Skorowidz przepisów prawnych

Rządowy Proces Legislacyjny

Dzienniki urzędowe