Jesteś tutaj

Microsoft Outlook 2010 - Zarządzanie zadaniami w procesie legislacyjnym

Microsoft Outlook 2010 - Zarządzanie zadaniami w procesie legislacyjnym
Data: 
27.04.2015
Miasto: 
Warszawa
miejsce: 
Warszawa
Chłodna 51
Godzina rozpoczęcia: 
9.00

W związku z realizacją Projektu: „Doskonalenie technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Rządowe Centrum Legislacji zorganizowało - w ramach zadania 4: Szkolenia w zakresie doskonalenia umiejętności ITC pracowników - warsztat nt. "Microsoft Outlook 2010 - Zarządzanie zadaniami w procesie legislacyjnym”.

W związku z przestrzeganiem horyzontalnej zasady równości szans kobiet i mężczyzn w Europejskim Funduszu Społecznym wynikającym z postanowień Traktatu Amsterdamskiego oraz rozporządzeń Rady Europejskiej regulujących wdrażanie EFS we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej, na ww. szkolenie zapraszane są osoby spełniające wymagania dotyczące wiedzy i doświadczenia legislacyjnego, zaś rekrutacja prowadzona była z poszanowaniem zasady równych szans.

Portal Funduszy Europejskich

Skorowidz przepisów prawnych

Rządowy Proces Legislacyjny

Dzienniki urzędowe