Jesteś tutaj

Konferencja: Tworzenie prawa opartego na dowodach

Data: 
01.07.2015
Miasto: 
Warszawa
miejsce: 
Ministerstwo Gospodarki
Plac Trzech Krzyży 3/5
Godzina rozpoczęcia: 
9:30

W maju bieżącego roku Rada Ministrów przyjęła Wytyczne do przeprowadzania Oceny Wpływu oraz konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego. Jest to kolejny etap podejmowanych przez Rząd systemowych i organizacyjnych działań zmierzających do tworzenia i oceny prawa w oparciu o dowody analityczne. Uwzględniając, że poprawa, jakości otoczenia regulacyjnego jest wspólnym dążeniem wszystkich ośrodków legislacyjnych Rządowe Centrum Legislacji wspólnie z Ministerstwem Gospodarki oraz Kancelarią Prezesa Rady Ministrów zorganizowało konferencje pn.:
Tworzenie prawa opartego na dowodach,

która odbyła się 1 lipca 2015 roku w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Gospodarki, Plac Trzech Krzyży 3/5 – Sala Pod Kopułą.

Na konferencji zaprezentowane zostały rozwiązania wzmacniające proces stanowienia prawa w zakresie ekonomicznej oceny wpływu, dokonywanych zmian oraz usprawnienia procesu konsultacji projektowanych rozwiązań.

Portal Funduszy Europejskich

Skorowidz przepisów prawnych

Rządowy Proces Legislacyjny

Dzienniki urzędowe