Jesteś tutaj

Najbliższe szkolenia:

Trwają prace nad przygotowaniem nowych szkoleń.
Zapraszamy wkrótce.

 

Ostatnio odbyły się nastepujące szkolenia:

Jachranka
Od 06.06.2014 do 07.06.2014

W związku z realizacją Projektu: „Doskonalenie technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach zadania 3: Dodatkowe szkolenia warsztatowe dla aplikantów aplikacji legislacyjnej, Rządowe Centrum Legislacji zorganizowało warsztaty w zakresie: Przygotowywania projektu ustaw i opiniowania projektu rozporządzenia oraz Przepisów przejściowych i końcowych...

Warszawa
Od 22.05.2014 do 23.05.2014

W związku z realizacją Projektu: „Doskonalenie technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Rządowe Centrum Legislacji zorganizowało - w ramach zadania 4 Szkolenia w zakresie doskonalenia umiejętności ITC pracowników - szkolenie nt. "Arkusze kalkulacyjne w procesie legislacyjnym”.

Szkolenie odbyło się w terminie 22-23 maja 2014 r...

Konstancin-Jeziorna
Od 29.05.2014 do 30.05.2014

W związku z realizacją Projektu: „Doskonalenie technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Rządowe Centrum Legislacji zorganizowało w ramach zadania 4: Szkolenie w zakresie doskonalenia umiejętności interpersonalnych pracowników Centrum, nt.: „Zarządzanie stresem i umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami w miejscu pracy”.

Szkolenie...

Otwock
Od 12.05.2014 do 13.05.2014

W związku z realizacją Projektu: „Doskonalenie technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rządowe Centrum Legislacji zorganizowało warsztaty legislacyjne w zakresie technik legislacyjnych.

Warsztaty przeznaczone były dla przedstawicieli departamentów prawnych i legislacyjnych ministerstw oraz służb mundurowych pozostających w zakresie właściwości...

Serock
Od 16.04.2014 do 17.04.2014

Rządowe Centrum Legislacji w dniach 16 - 17 kwietnia zorganizowało w ramach Projektu: Doskonalenie technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego seminarium pt.:

ZASADY TECHNIKI PRAWODAWCZEJ W ŚWIETLE DOTYCHCZASOWEJ PRAKTYKI LEGISLACYJNEJ. POSTULATY DE LEGE FERENDA

Seminarium prowadzili:
Pan Maciej Berek – Prezes Rządowego Centrum...

Otwock
Od 10.04.2014 do 11.04.2014

W związku z realizacją Projektu: „Doskonalenie technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach zadania 4: Szkolenia specjalistyczne dla kadry RCL, Rządowe Centrum Legislacji zorganizowało w dniach 10-11 kwietnia 2014 r. szkolenie dla Kierownictwa Centrum.

Pierwszego dnia szkolenie obejmowało omówienie zagadnień legislacyjnych:
1...

Warszawa
Od 20.03.2014 do 21.03.2014

W związku z realizacją Projektu: „Doskonalenie technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Rządowe Centrum Legislacji zorganizowało w ramach zadania 4 Szkolenia w zakresie doskonalenia umiejętności ITC pracowników, szkolenie nt.: "Sztuka tworzenia prezentacji w procesie legislacyjnym”.

Szkolenie odbyło się w terminie 20-21 marca...

Warszawa
31.03.2014

W związku z realizacją Projektu: Doskonalenie technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach zadania 1: Szkolenia specjalistyczne z zakresu dobrych praktyk legislacyjnych, Rządowe Centrum Legislacji zorganizowało szkolenie nt.: Zapobieganie zdarzeniom korupcyjnym w rządowym procesie legislacyjnym

Szkolenie poprowadził Pan Robert Lizak –...

Warszawa
01.04.2014

W związku z realizacją Projektu: „Doskonalenie technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach zadania 1: Szkolenia specjalistyczne z zakresu dobrych praktyk legislacyjnych, Rządowe Centrum Legislacji zorganizowało szkolenie pt.: „Rządowy Proces Legislacyjny - nowe rozwiązania”.

Szkolenie poprowadzili wykładowcy z Rządowego Centrum...

Konstancin-Jeziorna
Od 27.03.2014 do 28.03.2014

W związku z realizacją Projektu: „Doskonalenie technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Rządowe Centrum Legislacji zorganizowało w ramach zadania 4: Szkolenie w zakresie doskonalenia umiejętności interpersonalnych pracowników Centrum, nt.: „Zarządzanie stresem i umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami w miejscu pracy”.

Szkolenie...

Strony

Portal Funduszy Europejskich

Skorowidz przepisów prawnych

Rządowy Proces Legislacyjny

Dzienniki urzędowe