Jesteś tutaj

Najbliższe szkolenia:

Trwają prace nad przygotowaniem nowych szkoleń.
Zapraszamy wkrótce.

 

Ostatnio odbyły się nastepujące szkolenia:

Serock
Od 21.05.2015 do 22.05.2015

Ustalanie polskiej wersji językowej prawa Unii Europejskiej w kontekście reguł języka prawnego oraz spójności polskiego i europejskiego systemu prawa ma istotne znaczenie dla zapewnienia jednoznaczności stanowionego prawa oraz jego prawidłowego stosowania, a tym samym dla zapewnienia skutecznej implementacji prawa wspólnotowego.

Z intencją wymiany doświadczeń krajowych rządowych i parlamentarnych oraz europejskich służb legislacyjnych w zakresie poprawności tłumaczeń aktów prawa Unii...

Warszawa
Od 16.04.2015 do 17.04.2015

W związku z realizacją Projektu: „Doskonalenie technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informujemy, że Rządowe Centrum Legislacji zorganizowało w dniach 16 - 17 kwietnia br.

III Krajowe Forum Wydawców Elektronicznych Dzienników Urzędowych

Forum odbyło się w Centrum Konferencyjnym Adgar Plaza...

Konstancin - Jeziorna
Od 23.03.2015 do 24.03.2015

W związku z realizacją Projektu: „Doskonalenie technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Rządowe Centrum Legislacji zorganizowało w ramach zadania 4: Szkolenie w zakresie doskonalenia umiejętności interpersonalnych pracowników Centrum, nt.: „Retoryka - sztuka skutecznego przekonywania”.

Termin szkolenia: 23 - 24 marca 2015 r...

Serock
Od 19.03.2015 do 20.03.2015

W związku z realizacją Projektu: „Doskonalenie technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach zadania 4: Szkolenia specjalistyczne dla kadry RCL, Rządowe Centrum Legislacji organizowało w dniach 19-20 marca 2015 r.. szkolenie dla Kierownictwa Centrum.

Pierwszy dzień poświęcony był omówieniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Szkolenie...

Warszawa
13.04.2015

W związku z realizacją Projektu: Doskonalenie technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, uprzejmie informujemy, iż w ramach zadania 1: Szkolenia specjalistyczne z zakresu dobrych praktyk legislacyjnych, Rządowe Centrum Legislacji zorganizowało szkolenie nt.: Wykonywanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego przez prawodawcę.

Szkolenie...

Serock
Od 09.04.2015 do 10.04.2015

W związku z realizacją Projektu: „Doskonalenie technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach zadania 1: Szkolenia specjalistyczne z zakresu dobrych praktyk legislacyjnych, Rządowe Centrum Legislacji zorganizowało szkolenie nt.: Sporządzanie tekstów jednolitych aktów normatywnych.

Szkolenie realizowane...

Warszawa
Od 26.03.2015 do 27.03.2015

W związku z realizacją Projektu: „Doskonalenie technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Rządowe Centrum Legislacji organizowało - w ramach zadania 4: Szkolenia w zakresie doskonalenia umiejętności ITC pracowników - warsztat nt. "Arkusze kalkulacyjne w procesie legislacyjnym”.

Szkolenie odbyło się w terminie 26-27 marca 2015 r...

Serock
Od 27.11.2014 do 28.11.2014

W związku z realizacją Projektu: „Doskonalenie technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach zadania 1: Szkolenia specjalistyczne z zakresu dobrych praktyk legislacyjnych, Rządowe Centrum Legislacji zorganizowałow dniach 27 - 28 listopada br. warsztaty legislacyjne w zakresie technik legislacyjnych.

Warsztaty, które odbyły się w Hotelu...

Warszawa
27.02.2015

W związku z realizacją Projektu: „Doskonalenie technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach zadania 1: Szkolenia specjalistyczne z zakresu dobrych praktyk legislacyjnych, w dniu 27 lutego 2015 r. w Sali Kolumnowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Rządowe Centrum Legislacji zorganizowało konferencję pn.:

15 lat funkcjonowania modelu rządowego...

Warszawa
09.03.2015

W związku z realizacją Projektu: Doskonalenie technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,w ramach zadania 1: Szkolenia specjalistyczne z zakresu dobrych praktyk legislacyjnych, Rządowe Centrum Legislacji zorganizowało szkolenie nt.:

Działanie prawa w czasie z punktu widzenia teorii i praktyki legislacyjnej: czas w regulacjach prawnych, wsteczne...

Strony

Portal Funduszy Europejskich

Skorowidz przepisów prawnych

Rządowy Proces Legislacyjny

Dzienniki urzędowe