Jesteś tutaj

O projekcie:

Projekt „Doskonalenie technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej” realizowany przez Rządowe Centrum Legislacji (Beneficjent systemowy) w okresie 1 października 2012 r. – 30 czerwca 2015 r. jest nastawiony na podniesienie jakości stanowionego prawa, która w dużej mierze zależy od doskonalenia metodologii legislacji i ujednolicenia technik legislacyjnych. Projekt jest kontynuacją wsparcia na rzecz poprawy zdolności regulacyjnych administracji publicznej realizowanego w ramach Projektu "Promowanie i wdrażanie programów udoskonalania i ujednolicania technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej" (04.2009-06.2012).

Cel główny projektu:

Podniesienie jakości stanowionego prawa poprzez organizację specjalistycznych szkoleń w zakresie praktycznych aspektów stanowienia prawa oraz usprawnienie mechanizmów koordynacyjnych rządowego procesu legislacyjnego (RPL) w okresie 10.2012 r. – 06.2015 r.

Cele szczegółowe:

  1. Wzrost wiedzy i kompetencji zawodowych z zakresu legislacji pracowników obsługujących organy władzy publicznej oraz kadry RCL
  2. Ujednolicenie elektronicznego obiegu dokumentów poprzez wypracowanie usprawnień w zakresie funkcjonowania Elektronicznych Dzienników Urzędowych
  3. Wzrost umiejętności praktycznych aplikantów poprzez dodatkowe szkolenia warsztatowe w ramach aplikacji legislacyjnej
  4. Usprawnienie rządowego procesu legislacyjnego poprzez utworzenie Systemu e-RPL

Uczestnicy projektu:

  • pracownicy RCL i innych urzędów administracji rządowej oraz urzędów obsługujących organy władzy publicznej, których zakres obowiązków służbowych obejmuje czynności z zakresu legislacji
  • aplikanci aplikacji legislacyjnej

Portal Funduszy Europejskich

Skorowidz przepisów prawnych

Rządowy Proces Legislacyjny

Dzienniki urzędowe