Jesteś tutaj

Najbliższe szkolenia:

Trwają prace nad przygotowaniem nowych szkoleń.
Zapraszamy wkrótce.

 

Ostatnio odbyły się nastepujące szkolenia:

Warszawa
24.06.2015

W związku z realizacją przez Rządowe Centrum Legislacji projektu „Doskonalenie technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V, Działanie 5.1.,uprzejmie informujemy o rozpoczęciu badania ewaluacyjnego ex-post, które na zlecenie RCL prowadzi firma BioStat Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku.
Badanie będzie realizowane do sierpnia...

Warszawa
16.10.2015

Szanowni Państwo,

W związku z dobiegającą niebawem końca ponad 3 letnią realizacją naszego Projektu: "Doskonalenie technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej" pragniemy podzielić się wynikami prowadzonego w okresie czerwiec - wrzesień br. badania ewaluacyjnego.

Zachęcamy do zapoznania się z efektami naszej pracy, które nie byłyby możliwe do osiągnięcia na tak wysokim poziomie gdyby nie Państwa aktywny udział w...

Jachranka
Od 26.10.2015 do 27.10.2015

W związku z realizacją Projektu: Doskonalenie technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach zadania 1: Szkolenia specjalistyczne z zakresu dobrych praktyk legislacyjnych, Rządowe Centrum Legislacji zorganizowało w dniach 26-27 października 2015 r. szkolenie pt.:

Zasady techniki prawodawczej w świetle perspektywy nowelizacji...

Serock
Od 19.10.2015 do 20.10.2015

W związku z realizacją Projektu: Doskonalenie technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach zadania 1: Szkolenia specjalistyczne z zakresu dobrych praktyk legislacyjnych, Rządowe Centrum Legislacji zorganizowało w dniach 19-20 października 2015 r. szkolenie pt.:

Zasady techniki prawodawczej w świetle perspektywy nowelizacji...

Warszawa
01.07.2015

W maju bieżącego roku Rada Ministrów przyjęła Wytyczne do przeprowadzania Oceny Wpływu oraz konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego. Jest to kolejny etap podejmowanych przez Rząd systemowych i organizacyjnych działań zmierzających do tworzenia i oceny prawa w oparciu o dowody analityczne. Uwzględniając, że poprawa, jakości otoczenia regulacyjnego jest wspólnym dążeniem wszystkich ośrodków legislacyjnych Rządowe Centrum Legislacji wspólnie z Ministerstwem Gospodarki...

Warszawa
16.04.2015

W związku z realizacją Projektu: „Doskonalenie technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Rządowe Centrum Legislacji zorganizowało - w ramach zadania 4: Szkolenia w zakresie doskonalenia umiejętności ITC pracowników - warsztat nt. "Microsoft Powerpoint 2010 - Sztuka tworzenia prezentacji w procesie legislacyjnym”.

W związku z przestrzeganiem horyzontalnej zasady...

Warszawa
27.04.2015

W związku z realizacją Projektu: „Doskonalenie technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Rządowe Centrum Legislacji zorganizowało - w ramach zadania 4: Szkolenia w zakresie doskonalenia umiejętności ITC pracowników - warsztat nt. "Microsoft Outlook 2010 - Zarządzanie zadaniami w procesie legislacyjnym”.

W związku z przestrzeganiem horyzontalnej zasady równości...

Otwock
Od 21.05.2015 do 22.05.2015

W związku z realizacją Projektu: „Doskonalenie technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Rządowe Centrum Legislacji zorganizowało w ramach zadania 4: Szkolenie w zakresie doskonalenia umiejętności interpersonalnych pracowników Centrum,

nt.: „Retoryka - sztuka skutecznego przekonywania”.

...

Warszawa
18.05.2015

W związku z realizacją Projektu: Doskonalenie technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach zadania 1: Szkolenia specjalistyczne z zakresu dobrych praktyk legislacyjnych, Rządowe Centrum Legislacji zorganizowało szkolenie nt.:

Modele dostępu do informacji o prawie

Szkolenie poprowadzili:
Pani dr inż. Agnieszka Gryszczyńska...

Strony

Portal Funduszy Europejskich

Skorowidz przepisów prawnych

Rządowy Proces Legislacyjny

Dzienniki urzędowe