slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Doskonalenie technik legislacyjnych

Projekt „Doskonalenie technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej” realizowany przez Rządowe Centrum Legislacji (Beneficjent systemowy) w okresie 1 października 2012 r. – 30 czerwca 2015 r. jest nastawiony na podniesienie jakości stanowionego prawa, która w dużej mierze zależy od doskonalenia metodologii legislacji i ujednolicenia technik legislacyjnych. Projekt jest kontynuacją wsparcia na rzecz poprawy zdolności regulacyjnych administracji publicznej realizowanego w ramach Projektu "Promowanie i wdrażanie programów udoskonalania i ujednolicania technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej" (04.2009-06.2012).

Portal Funduszy Europejskich

Skorowidz przepisów prawnych

Rządowy Proces Legislacyjny

Dzienniki urzędowe